Præsentation af Pulterkammerets Aktivisters nye bestyrelse

Pulterkammerets Aktivister omkonstituerer sig

Da den ene af vores to eksterne formænd, Andreas Kornum Buus, har meddelt os, at han udtræder af bestyrelsen, har vi i Pulterkammerets Aktivster omkonstitueret os.

Omkonstitueringen betyder, at vi har indsuppleret Max Skovlund Hansen og Mads Rundstrøm til at varetage bestyrelsesarbejdet. Max Skovlund Hansen tilføres som rekrutteringsansvarlig samt kasserer og Mads Rundstrøm tilføres posten som revisor i PKA’s daglige ledelse. Yderligere har ledelsen omfordelt ansvarsområderne i bestyrelsesstrukturen.

Den nye bestyrelse ser således ud:
Pulterkammerets Aktivisters bestyrelse, Sille Klinge, Emma Mynte Vestergaard Larsen, Annika Skov, Jacob Hagedorn Hansen, Max Skovlund Hansen, Mads Rundstrøm

Fra venstre til højre: Sille Klinge, Emma Mynte Vestergaard Larsen, Annika Skov, Jacob Hagedorn Hansen, Max Skovlund Hansen, Mads Rundstrøm

Sille Klinge: Presseansvarlig
Emma Mynte Vestergaard Larsen: Organisationsansvarlig
Annika Skov: Kommunikationsansvarlig
Jacob Hagedorn Hansen: Aktivitetsansvarlig
Max Skovlund Hansen: Rekrutteringsansvarlig og kasserer
Mads Rundstrøm: Revisor

Afklaret om sit exit – fortsætter i foreningen

Andreas starter med at studere HA(jur.) på Copenhagen Business School pr. 2. September, hvorfor han ikke længere har den fornødne tid til at udføre sit arbejde i bestyrelsen.

Andreas udtaler selv om beslutningen:

“Det har været en svær beslutning at træffe, men jeg føler, at dette er det rette tidspunkt til at give stafetten videre. Jeg har været glad for min tid i bestyrelsen, først som landskasserer og sidenhen som ekstern formand og jeg ønsker foreningen alt det bedste i fremtiden.”

Andreas Kornum Buus vil fortsat være aktiv i foreningen som menigt medlem og gøre sig til bl.a. som foredragsholder og sparringspartner.

En fortrøstningsfuld ledelse

På vegne af bestyrelsen udtaler kommunikationsansvarlig, Annika Skov sig om Andreas’ beslutning:

“Først og fremmest er vi ærgerlige, men forstående overfor Andreas’ beslutning om at prioritere sine nye omgivelser. Andreas har været med siden stiftelsen af foreningen i 2017 og har i tidens løb gjort sig god erfaring i PKA. Med tanke kendskab til arbejdsgangen havende in mente glæder vi os også over, at vi fortsat kan trække på ham. Der skal lyde stor tak til ham for flid, solidt engagement og et gunstigt samarbejde.”

Ved yderligere spørgsmål kan presseansvarlig, Sille Brøndum Klinge, kontaktes på tlf.: 41818189 eller via mail: silleklinge@pkaktivister.dk.